Matricules escoles municipals

  Licitación


  DOCUMENT DE BAIXA: per a fer oficial la baixa de qualsevol activiat en el curs 2022-2023, s'haura d'enviar per correu electronic al esports@solgata.es, adjuntant este document.


  ESCRIBA EN MAYÚSCULAS Y SIN UTILIZAR ACENTOS U OTROS SIGNOS GRÁFICOS ESCRIGA EN MAJÚSCULES I SENSE UTILITZAR ACCENTS O ALTRES SIGNES GRÀFICS
  Escoles deportives
  Les matricules de les asignatures de esports estan tancades.
  LES MATRICULES SOLS PODRAN SER PRESENCIALS EN OFICINA I EN CAS DE QUE SIGA POSSIBLE SI HI HA PLACES DISPONIBLES
  QUEST CURS TINDRAN QUE COMPRAR LA ROBA OBLIGATORIA (D'ENTRENAMENT I PASSEIG) QUE SERÀ LA MATEIXA PER A TOTES LES ESCOLES ESPORTIVES
  Escoles de musica
  Full inscripció-matricula curs 2023-24 de les escoles municipals de MÚSICA i DANSA.